• външни до 20 kV
  • вътрешни – промишлени, жилищни обществени сгради
  • електрообзавеждане