„Висмар” ЕООД - промишлено, обществено и жилищно строителство

Фирмата е регистрирана през 2007г. в гр. Пловдив. Целта на създаването на фирмата е да извършва строително – монтажни работи за комплексно изграждане на промишлено, обществено и жилищно строителство.

„Висмар” ЕООД е вписана в професионалния регистър към Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за извършване на строителство: I група от II-ра до V-та категория, IV група строежи от III-та и IV-та категория и V група.

Внедрена интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и е сертифицирана от СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: